gambling-news

john lennon Revolution epiphone casino

AGS zmniejszyła zysk netto o 54% do $ 285,3 mln w 2018 roku, w pierwszym roku jako spółki publicznej,Roczne przychody operatora wyniosły $285,3 mln, co stanowi wzrost o 35%, a skorygowany zysk EBITDA wzrósł o 27% do $136,2 mln AGS poinformowała o rekordowej sprzedaży elektronicznych automatów do gry (EGMS), tak jak sprzedaż wzrosła o 71% do 4387 jednostek.Otwierając rok na poziomie $18,50, cena akcji osiągnęła szczyt w $32,04 w sierpniu i na 1 marca 2019 roku wyniosła $23,92.W czwartym kwartale 2018 roku przychody AGS wyniósł 72,1 mln zł, o 25% więcej.Strata netto za 4 kwartał wzrósł o 21% do $10,3 mln zł, a skorygowany zysk EBITDA w tym okresie wzrosła o 19% do $31,5 mln Dostawca informuje o wzroście sprzedaży EGM na rynku klasy III, jako kluczowego wydarzenia Czwartego kwartału, głównie na rynkach wczesnego wyjścia, takich jak Ontario, Mississippi i Nevada. john lennon Revolution epiphone casino.